Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Bác sĩ CK II Cao Văn Vinh


 

Bác kĩ CK II: Cao Văn Vinh

Nguyên Trưởng khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh viện Thanh Nhàn

 
   
   
 
   
   

Hợp tác chuyên môn