Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Thư mời tư vấn thẩm định

 Thư mời tư vấn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Giấy đề nghị thẩm định giá

 Hà Nội, 31 tháng 03 năm 2022

Chi tiết

Thư mời tư vấn thẩm định

 Thư mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Hợp tác chuyên môn