Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Giấy đề nghị thẩm định giá

 Hà Nội, 31 tháng 03 năm 2022

Chi tiết

Thư mời tư vấn thẩm định

 Thư mời tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Kế hoạch Nghiên cứu khoa học năm 2022

 Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Chi tiết

Hợp tác chuyên môn