Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chứ 2019

Xem thêm tại đây

Chi tiết

Nội dụng: Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Tài liệu ôn tập xét tuyển (vòng 2) tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2019

Xem tại đây

Chi tiết

Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn việc sự nghiệp công lập thuộc SYT năm 2019

Kế hoạch tổ chức triên khai thực hiện QĐ 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP Hà Nội v/v điều chỉnh một số nội dung tại QĐ 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TPHN v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn việc sự nghiệp công lập thuộc SYT năm 2019

Xem tại đây

Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN

 

CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN

BÀI GIẢNG

DỰ PHÒNG THUYÊN TẮC HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH

PGS.TS.HOÀNG BÙI HẢI

Chi tiết

Thông tin tuyển sinh Bệnh viện Thanh Nhàn

Thông tin tuyển sinh Bệnh viện Thanh Nhàn

Chi tiết

Lịch thi tuyển, xét tuyển viên chức và Nội dung ôn tập thi phỏng vấn (vòng 2) cho đối tượng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở y tế năm 2019

Lịch thi tuyển, xét tuyển viên chức và Nội dung ôn tập thi phỏng vấn (vòng 2) cho đối tượng xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở y tế năm 2019

Chi tiết

Dánh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi tuyển viên chức y tế 2019

Quyết định 205/QĐ-SYT QĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển viên chức y tế năm 2019 24/02/2020

xem tại đây

Chi tiết

Hợp tác chuyên môn