Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Ứng dụng sóng cao tần xung (PRF)

ỨNG DỤNG SÓNG CAO TẦN XUNG TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU MẠN TÍNH CỘT SỐNG VÀ CƠ XƯƠNG KHỚP

Chi tiết

Thư mời chào giá vật tư và hóa chất

Hà nội  ngày 29 tháng 08 năm 2022

Chi tiết

Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Xem tại đây

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ xung một số nội dung về tuyển dụng viên chức năm 2022

Xem tại đây

Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức của Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viện chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham sự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viện chức năm 2022 của Bệnh viện Thanh Nhàn

Xem tại đây

Quyết định về việc phê duyệt tài liệu ôn tập xet tuyển vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2022

Xem tại đây

Chi tiết

Giấy đề nghị thẩm định giá

 Kính gửi Công ty TNHH tư vấn và thẩm định giá DHA

Giấy đề nghị

Chi tiết

Hợp tác chuyên môn