SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tiếp đón đoàn Trường Đại học Y Đài Bắc - Đài Loan
Ngày 28/11/2018, Bệnh viện Thanh Nhàn long trọng tiếp đón đoàn Trường Đại học Y Đài Bắc - Đài Loan đến thăm và trao đổi với Bệnh viện Thanh Nhàn về công tác hợp tác, đào tạo cho cán bộ, viên chức bệnh viện sang học tập tại trường Đài Bắc. Sau đây là một vài hình ảnh: