SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn mới được triển khai tại Bệnh viện Thanh Nhàn
 Ngày 13/11/2018, Kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn mới được triển khai tại Bệnh viện Thanh Nhàn với sự giúp đỡ của Gs Patrick Suen (US)- MIS TILF mổ giải ép vi phẫu và hàn liên thân đốt sử dụng hệ thống ống nong Metrix và vít qua da Sextant. Sau đây là một vài hình ảnh: www.youtube.com/watch