Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết lần thứ sáu
Ngày 24/01/2018, tại Hội trường I – Bệnh viện Thanh Nhàn đã diễn ra Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng ( khóa XII) . Đến dự hội nghị có đồng chí Đào Tiến Dũng – phó trưởng phòng Lý luận chính trị lịch sử Đảng Ban tuyên giáo thành ủy. Đồng chí đã trao đổi tới toàn thể Đảng viên, cán bộ công nhân viên chức của Bệnh viện Thanh Nhàn 4 chuyên đề trong Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng.