SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học
Ngày 04/01/2018, tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đã diễn ra buổi ký kết Hợp đồng Hợp tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học giữa Bệnh viện Thanh Nhàn và trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Tham dự buổi ký kết có sự tham gia của Ban giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn, lãnh đạo các phòng, khoa, đơn nguyên và Ban giám hiệu cùng các giáo sư, tiến sĩ, chủ nhiệm khoa, bộ môn của trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội.
Trong khuôn khổ của Hợp đồng, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ tiếp nhận sinh viên của Khoa Y đa khoa; Răng hàm mặt; Dược và Điều dưỡng đến thực tập tại bệnh viện từ 01/01/2018. Hàng năm, trường sẽ gửi hơn 1400 sinh viên của trường đến bệnh viện thực tập. Bên cạnh đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng sẽ phối hợp tham gia giảng dạy và làm giảng viên kiêm nhiệm với các bộ môn thuộc khối ngành sức khỏe của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.
Một số hình ảnh của buổi ký kết: