QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
Bắt đầu từ 00h ngày 01 tháng 08 năm 2017, bệnh viện Thanh Nhàn áp dụng khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017
Tham khảo Tại đây