SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Nhân sự khoa phục hồi chức năng
Nhân sự khoa phục hồi chức năng
Cử nhân Điều dưỡng Cao đẳng Nguyễn Văn Thưởng - Y tá trưởng Khoa Phục hồi chức năng

Tập thể cán bộ, nhân viên khoa Phục hồi chức năng