SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Giới thiệu khoa phục hồi chức năng
Giới thiệu khoa phục hồi chức năng

Khoa Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng - Bệnh viện Thanh Nhàn được thành lập từ ngày 01 tháng 02 năm 1995, với 2 bác sỹ, 03 KTV Vật lý trị liệu, 01 Điều dưỡng, 01 Hộ lý. Hiện nay nhân lực của khoa có 12 người trong đó có 01 bác sỹ CKII chuyên ngành PHCN, 03 bác sỹ có chứng chỉ, chứng nhận chuyên ngành PHCN, 02 KTV cao đẳng PHCN, 01  KTV trung cấp PHCN, 02 y sĩ đã có chứng nhận về PHCN, 02 Điều dưỡng, 01 hộ lý.

Khoa Vật lý trị liệu phục hồi chức năng có 01 phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng, 10 giường bệnh cho bệnh nhân nội trú và các phòng điều trị vật lý và vận động trị liệu.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

1.      Khám, điều trị bệnh nhân:

-          Chức năng chính của khoa là khám và điều trị cả các đối tượng bệnh nhân của các khoa khác trong bệnh viện, bệnh nhân từ các nơi khác gửi đến và bệnh nhân tự đến khám tại phòng khám bằng các phương pháp vật lý, vận động, hoạt động trị liệu...

2.      Công tác nghiên cứu khoa học.

-          Khoa đã thực hiện và hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có ứng dụng cao trong điều trị bệnh nhân:

“ Đánh giá kết quả điều trị viêm quanh khớp vai bằng Hồng ngoại, điện phân và tập vận động tại khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Thanh Nhàn năm 2015”

“Đánh giá kết quả điều trị đau lưng bằng Hồng ngoại, điện phân kết hợp bài tập Williams tại khoa Phục hồi chức năng bệnh viện Thanh Nhàn năm 2016”

-          Khoa Phục hồi chức năng đã tham gia Hội thao kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ XXVI năm 2015 được giải khuyến khích với Kỹ thuật “Dụng cụ khu trú tử ngoại trong điều trị”; hội thi lần thứ và đạt giải nhì với kỹ thuật”

3.      Công tác chỉ đạo tuyến

-          Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo tuyến của Bệnh viện đối với các cơ sở tuyến dưới, chuyển giao kỹ thuật, giám sát theo sự phân công của bệnh viện.

4.      Tư vấn, hướng dẫn GDSK

-          Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và người nhà người bệnh.

-          Tư vấn hướng dẫn bệnh nhân tự tập phục hồi chức năng.

5.      Hợp tác quốc tế

-          Hợp tác với các tổ chức quốc tế theo sự phân công của Bệnh viện.

6.      Quản lý kinh tế

-          Quản lý tốt công tác kê khai thuốc, vật tư tiêu hao, viện phí…

7.      Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.