Quyết định Số: 30/2014/QĐ-UBND

Ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội. Chi tiết tham khảo Tại đây