SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Nhân sự khoa ngoại thần kinh

Tiến sĩ Hoàng Minh Đỗ - Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh Thạc sĩ - Phạm Quang Phúc - Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh Điều dưỡng cao đẳng - Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại thần kinh
 
Tập thể cán bộ, nhân viên Khoa Ngoại Thần kinh