Nhân sự khoa khám bệnh
Nhân sự khoa khám bệnh
Thạc sĩ - Lại Thanh Hà - Phó trưởng khoa Khám bệnh


Thạc sĩ - Nguyễn Khắc Bình - Phó trưởng khoa Khám bệnh


Điều dưỡng đại học - Nguyễn Thị Thu Hương - Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnhBác sĩ chuyên khoa I - Phạm Thị Hoài Anh - Nguyên Phó trưởng khoa Khám bệnh - Chuyên gia

Tập thể cán bộ, nhân viên khoa Khám bệnh