SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHỤC HÌNH BẰNG HÀM KHUNG TRÊN BỆNH NHÂN MẤT RĂNG KENNEDY I & II
Nghiên cứu phục hình bằng hàm khung có sử dụng khớp nối  trên 51 bệnh nhân mất răng Kennedy I và II  cho thấy lứa tuổi trên 50 tuổi chiếm 72,55%, gặp ở nam nhiều hơn nữ, chủ yếu mất răng ở hàm dưới (62.07%), mất răng ở cả hai hàm rất ít chỉ chiếm 13.73%, mất răng KII cao hơn KI, số bệnh nhân mất răng trung bình 4-9 chiếm cao nhất 60,9%, hầu hết các răng trụ không bị tổn thương tổ chức cứng và có tỷ lệ viêm quanh răng ổn định chiếm tỷ lệ cao 53,73%. Khả năng bệnh nhân thích nghi với hàm khung trong thời gian là hai tuần chiếm 92.16%, lưu giữ của hàm khung đạt tỷ lệ tốt ngay sau khi lắp hàm chiếm 96.55%. Hiệu quả ăn nhai  của hàm khung tốt với các loại thức ăn thông thường sau 6 tháng theo dõi đạt 87.50%, trong nghiên cứu của chúng tôi không có  hàm khung thất bại, không có tình trạng xấu đi  ở các nhóm răng trụ sau 6 tháng theo dõi.
Đọc tiếp...
 
Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học
Đọc tiếp...