SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Chế độ chính sách đối với cán bộ y tế
Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội
28/05/2014 07:00

1. Chính sách đối với nhân viên y tế tại các phường, thị trấn

Trong quá trình xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản, các Bộ đã đề nghị không áp dụng đối với  nhân viên y tế tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn do mạng lưới y tế tại các địa bàn này đã hoàn thiện và dễ tiếp cận đối với người dân.
Đọc tiếp...
 
Chế độ chính sách
Chế độ chính sách
Đọc tiếp...