Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Lịch sử khám bệnh

Đặt lịch khám

Nguyễn văn Sơn

Email: nguyenan

Điện thoại: 0909888999

Nội dung: Bệnh nhân có biểu hiện đau vai

Nguyễn văn An

Email: nguyenan

Điện thoại: 0909888999

Nội dung: Bệnh nhân có biểu hiện đau vai

Hợp tác chuyên môn