Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Ban giám đốc


PGS. TS. Đào Quang Minh
 Giám đốc Bệnh viện

 

Ths. Nguyễn Thành Vinh

 

BSCKII. Nguyễn Thị Lan Hương

 

BSCKII. Vũ Thành Chung

 Phó Giám đốc
 Phó Giám đốc  Phó Giám đốc

Hợp tác chuyên môn